A moll skala.
Takt 1-7 visar namn och position på noterna.
Takt 9-20 visar noterna med ackordharmonisering. Prova att spela noten samtidigt som ackordet.
Lyssna på skalorna nedan.