C dur skala och harmonisering av grundackord.

Nedan har du tonerna som ingår i C-dur skalan. Eftersom lös D-sträng är den mörkaste tonen i denna stämning börjar jag med den (normalt går ju C-dur skala från C till C). Översta raden visar hur tonen ser ut i notskrift och över tonen står vilket namn den har. Undre raden visar din greppbräda så som du själv ser den (TAB), 0 står för att du skal spela lös sträng, 1 för att du skall trycka ner på 1:a bandet på den sträng som visas o.s.v..

Dom första takterna visar från början D = lös 3:e sträng, E = 2:a bandet på 3:e sträng, F = 3:e bandet på 3:e sträng och G = 1:a bandet på 2:a sträng o.s.v.

Notskala

Harmonisering av grundackorden:

I C-dur finns 3 grundackord C= tonika, F = subdominant och G7 = dominant.

Överst står namnet, prickarna visar på vilken stäng och på vilket band du skall trycka ned, står det en 0:a överst innebär det att det är en lös sträng. Siffrorna underst på ackordet talar om vilken finger du skall spela med 1 = pekfinger, 2 = långfinger, 3 = ringfinger och 4 = lillfinger.

Nedan ser du delar av C-dur skalan, ovanför varje not står det vilket ackord du skall spela tillsammans med tonen. Övning: Prova att spela tonerna i notskalan därefter harmonisering av ackorden. Lyssna här. Först spelas notskalan därefter harmonisering, sätt din webbläsare så att du kan se båda skalorna samtidigt.