D dur skala. Tonerna F och C är höjda.
Takt 1-7 visar namn och position på noterna.
Takt 8-15 visar noterna med ackordharmonisering. Prova att spela noten samtidigt som ackordet.
Lyssna på skalorna nedan.