F dur skala. Tonen B är sänkt.
Takt 1-7 visar namn och position på noterna.
Takt 9-18 visar noterna med ackordharmonisering. Prova att spela noten samtidigt som ackordet.
Lyssna på skalorna nedan.